Verblijfsmogelijkheden en restaurants in Rouvroy

De verblijfsmogelijkheden en restaurants in onze
gemeente zijn talrijk.

Ze zijn hier
ondergebracht in zes rubrieken :

 1. Hotels en
  restaurants
 2. Landelijke verblijfplaatsen
 3. Gastenkamers
 4. Voor groepen
 5. Andere verblijfplaatsen
  (andere verblijfplaatsen welke heden niet erkend zijn door het Algemeen
  Commissariaat voor Tourisme)

Het
VVV kantoor houdt zich niet bezig met de
reservaties
. Gelieve hiervoor rechtstreeks de betreffende diensten te
raadplegen waarvan u de volledige inlichtingen vindt op deze
site.

Om praktische redenen zijn de horeca mogelijkheden beperkt
gehouden tot de entiteit van de gemeente Rouvroy.

U kunt andere
mogelijkheden vinden, zowel in Frankrijk als in België, door de websites van
het huis van toerisme van Gaume te Virton te raadplegen. Hiertoe klikt op
bovenvermelde strook.

De VZW SI Le Méridional behoudt zich het recht om al
informatie aangaande de overnachtingen te Rouvroy te wijzigen en / of zonder
voorafgaande kennisgeving te annuleren, op enkelvoudig verzoek van het
Generaal Commissariat voor Toerisme, ter kennis gebracht van het niet naleven
van de huidige wettige veiligheidsnormen of herhaaldelijke klachten van het
cliënteel.
Deze inlichtingen hebben geen enkele kontraktuële
verbintenis. De SI verwerpt alle verantwoordelijkheid voor wat betreft het
gebruik ervan, zijnde enkel bewaarder van informatie verstrekt door de
dienstverlenende firmas en personen.