Kamping op de boerderij

Te 6767 Torgny

bij Mr & Mevr. Marx, route de
Lamorteau, 15,
6 staanplaatsen, drinkbaar water, wc, douchen,
gootstenen met warmwater
5
EUR/nacht/persoon. Warmstortbad 1
EUR, mogelijkheid tot elektrische aansluiting 2
EUR/dag.
Open van 15- 03 tot 15-11
tél. 00
32 (0)63 57 15 98

De VZW
SI Le Méridional behoudt zich het recht om al informatie aangaande de
overnachtingen te Rouvroy te wijzigen en / of zonder voorafgaande kennisgeving
te annuleren, op enkelvoudig verzoek van het Generaal Commissariat voor
Toerisme, ter kennis gebracht van het niet naleven van de huidige wettige
veiligheidsnormen of herhaaldelijke klachten van het cliënteel.
Deze
inlichtingen hebben geen enkele kontraktuële verbintenis. De SI verwerpt alle
verantwoordelijkheid voor wat betreft het gebruik ervan, zijnde enkel
bewaarder van informatie verstrekt door de dienstverlenende firmas en
personen.