Gastenkamers

Te 6767 Torgny

 • “L’Escofiette” bij Mvr Paridans, rue
  Escofiette, 7,
  geklasseerd met 3 épis, 5 gastenkamers met TV, badkamer
  en douche in iedere kamer
  46 EUR voor 1
  persoonskamer, ontbijt gratis vanaf de 2de. nacht
  46
  EUR voor dubbele kamer, ontbijt niet inbegrepen (7
  EUR per persoon)
  tél 00 32 (0)63 57 71 70, fax 00
  32 (0)63 58 25 89 o
  verzicht

De
VZW SI Le Méridional behoudt zich het recht om al
informatie aangaande de overnachtingen te Rouvroy te wijzigen en / of zonder
voorafgaande kennisgeving te annuleren, op enkelvoudig verzoek van het
Generaal Commissariat voor Toerisme, ter kennis gebracht van het niet naleven
van de huidige wettige veiligheidsnormen of herhaaldelijke klachten van het
cliënteel.
Deze inlichtingen hebben geen enkele kontraktuële
verbintenis. De SI verwerpt alle verantwoordelijkheid voor wat betreft het
gebruik ervan, zijnde enkel bewaarder van informatie verstrekt door de
dienstverlenende firmas en personen.