Torgny, een archeologische episode.

Van 1978 tot 1991
werden er archeologische opgravingen gedaan. Hierdoor werd een rijk historisch
verleden onthuld.

De Merovingische begraafplaats.

Op de
zuid-westelijke helling, op 600 m van het dorp werd de belangrijkste
Merovingische begraafplaats ontdekt. Ongeveer 400 grafsteden van de 6e en 7e
eeuw lagen op een oppervlakte van 80m x 30m verspreid, allen oost-west
geöriënteerd.

Vele graven bestonden uit bouwstenen, andere uit
houten kisten en in het oudste gedeelte van de begraafplaats werden de lijken
gewoon in de grond geplaatst.

De aard van de grond zorgde voor een
goed behoud van de beenderen en hierdoor heeft men kunnen opmaken dat de
mensen toen redelijk jong stierven, dat sommige graven geplunderd waren en de
lichamen daarna terug begraven.

De doden werden aangekleed en met
hun huisraad begraven : de mannen met hun wapens, de vrouwen met al hun
sieraden en aan de voet van het graf vond men het vaatwerk dat als offergave
geplaatst werd.

Uit de studie van het huisraad heeft men de sociale
hiërarchiën kunnen aantonen alsmede de levens-wijze en de organisatie van de
dorpelingen in die tijd.

De romeinse villa.

Het is tijdens de zoektocht naar een merovingische woning dat men
toevallig op de fundamenten gestoten is van een belangrijke romeinse villa,
lager gelegen bij de merovingische begraafplaats en langs de huidige weg van
Lamorteau naar Torgny.

In 1989 werd de villa van Magerot blootgelegd
en kon men een monumentale trap bewonderen, welke toegang verschafte aan een
diepe kelder alsmede warme baden. en een zeer goed bewaarde hypocaust bijna op
de vlakke grond.

Dit 4de eeuws gebouw had een landbouwgerichte
bestemming, bevatte een twaalftal kamers over een lengte van 36 meters. Het
gebouw was omringd door een vernuftig af- en bewateringssysteem welke gebruik
maakte van de bronnen, die zeer talrijk zijn in deze
omgeving.

Spijtig dat deze twee merkwaardige plaatsen wegens
geldgebrek terug bedolven werden.

De sporen van deze
beschaving alsmede schetsen zijn te zien in de Musée Gaumais de
Virton
, rue d’Arlon, 38-40 te 6760
VIRTON
Alle dagen open van 9u30 tot 12u en van
14u tot 18u. Gesloten op dinsdag behalve tijdens de maanden juni, juli en
augustus. Gesloten van 01/12 tot 31/03. Tel.:00 32 (0)63/57 03 15, fax.: 00 32
(0)63/57 69 42.