Torgny, een van de mooiste dorpen van Wallonië.

Een garantie van
kwaliteit, bekendheid en ontwikkeling . . .
In 1996 kreeg Torgny, samen met 23 andere
dorpen uit Wallonië, de titel van één der mooiste dorpen van
Wallonië.

Deze vereniging, opgericht in 1994, heeft o.a. tot
doel :

 • De echtheid en de kwaliteit te
  waarborgen van de dorpen via een dynamische en kulturele vereniging ;
 • Een duurzame plattelandsontwikkeling via de valorisatie uit te werken en
  de bescherming van het kulturele patrimonium van de dorpen;
 • De
  bekendheid van de dorpen ontwikkelen door middel van een bevredigende politiek
  welke de gerieflijkheid en het vermaak van de bezoeker verenigd.

Het bekomen van
deze titel moet echter niet aanzien worden als een einddoel maar eerder als
een vertrekpunt om het te behouden en het te verbeteren.

Dit is een permanente uitdaging !
Het is niet steeds eenvoudig om de oude architekturele bouwstijl en
landschap te verenigen met de wensen van de inwoners om volgens de
eigentijdse standaarden van comfort te leven;
(F. de
Panafieu)

Op vraag van de inwoners, verleent de vereniging
PBVW gratis advies bij verbouwingen of
nieuwbouw
in samenwerking met plattelandsstichting van Wallonië,
teneinde het behoud van de architecturele, de patrimoniale en urbanistische
waarden.

De waalse regering verleent eveneens
financiële steun aan de inwoners van de erkende dorpen voor herstellingen of
verfraaingen van hun woonst volgens de architecturele
voorschriften.

En wij, inwoners van
Torgny
, hoe kunnen wij in ‘t dagelijks leven de schoonheid van onze
architecturale omgeving en levenswijze bewaren ?

O.a. door deel te
nemen aan de kollektieve geestdrift om de gevels op te fleuren met bloemen en
te onderhouden zonder de voor-kant van onze gebouwen te ontsieren (de vroegere
“usoirs”).

Deze beloningen hebben zonder twijfel een uitstraling en
toeristische repercussies teweeggebracht aan het dorp, maar roepen ook enkele
individuele en collectieve vragen op.

Vanuit deze kontekst worden er
ieder jaar tijdens de periode van april tot september verschillende
aktiviteiten georganiseerd.
“Een zondag, een mooi
dorp”
: het zijn concerten, geleide of vertelde wandelingen,
het gebruik van produkten van eigen bodem, de ontdekking van een origineel
plaatselijk patrimonium

In Torgny heeft deze mooie zondag meestal
plaats tijdens de 3de zondag van de maand juli in het kader van het jaarlijks
feest van de artiesten en ambachten.

Een folder welke de
verschillende aktiviteiten vermeldt in de mooiste dorpen van Wallonië is
beschikbaar bij de dienst van toerisme of bij de hoofdzetel van de
VZW te Crupet.

Kontaktadres :
ASBL “Les Plus Beaux Villages de
Wallonie” te 5332 CRUPET, rue Haute, 7,
Tel./Fax : 083.65.72.40 www.beauxvillages.be

De inspanningen
geleverd door de inwoners en in samenwerking met het gemeentebestuur teneinde
een bloemrijke omgeving te geven aan hun dorp, heeft er toe geleid dat Torgny,
België vertegenwoordigde op de Europese Challenge van 1997.
De gemeente ontving als eervolle tweede prijs de “Silver
Award”.

Deze inspanning wordt ieder jaar terug herhaald, onder
het impuls van de tuinkring van de gemeente Rouvroy.

Welke balans
kan uit dit laatste decennium getrokken worden ?

Andere vragen zich
: Moet men Torgny het statuut “Beau village wallon” afnemen
?