Montquintin, een dorp op de top.

Hoog op een bergrug van 324m wonen een veertigtal inwoners op
een uitzonderlijke plaats.

Het dorp wordt gekenmerkt door een
monumentale groepering welke uitzonderlijk is voor deze streek. Het dorp is
ook de convergentie van 4 kronkelende wegentjes welke van uit de vallei
komen.

Gans op de top zijn er de ruïnes van een kasteel waar de
hulpbisschop van Trier, Mgr Jean-Nicolas de Hontheim, zich in 1760 terugtrok,
nadat hij door de kerk veroordeeld werd voor zijn werken over “De
toestand van de kerk en de macht van de Paus van Rome”.

Dit trapeziumvormig middeleeuws bouwwerk had vier hoektorens waarvan er heden
nog slechts 2 overblijven.

De buitenmuren waren omringd door diepe
grachten met water, afkomstig van talrijke bronnen, welke noord-oost stromen.
Eén gedeelte hiervan is heden nog te zien. Een brede gracht zuid-oost werd
gedempt. Het kasteel heeft tijdens zijn geschiedenis te lijden gehad van
verschillende belegeringen en branden.

De
restauratie van het kasteel wordt uitgevoerd door de
VZW A
Montquintin
. Ze organiseert ieder jaar een werkplaats toegankelijk voor
iedereen, teneinde de ruïnes te ruimen en te herstellen. Een verzoek is
gericht tot ieder welk in het bezit zou zijn van een dokument welke de
geheimen van het kasteel zou kunnen opklaren teneinde de opgravingen en de
herstellingen te vergemakkelijken. Kontakt en inlichtingen bij M.Didier
Culot, rue Piessevaux, 46 te 6762 Saint Mard, tel.: 00 32 (0)63/57.64.41. email

De heerlijkheid
bevat eveneens een hoeve en een duiventoren van de 17de eeuw.

De romaanse Sint Quentin kerk, gedateerd van voor
de 10de eeuw is typisch middeleeuws.

Het gebouw is ineengedrongen en
verheft zich boven de andere gebouwen van het gehucht. De kerk heeft geen
klokkentoren, de ingang is gericht naar het dorp als verdedigingsstelsel en
het koor is gericht naar Jerusalem. Het gebouw heeft een gotische invloed
ondergaan alvorens grondig gerestaureerd te worden tijdens de 17de eeuw.

In de kerk bevindt
zich de grafsteen van Mgr Jean Nicolas de Hontheim. Men vindt er tevens een
16de eeuws gotisch wijwatervat uit zandsteen, koorstoelen van de 18de eeuw en
drie standbeelden van de 17de eeuw in veelkleurig hout : Sint Scholastique,
Sint Rochus en Sint Donat ter bescherming van respektievelijk de
stuiptrekkingen bij de kinderen, de pest en de onweders.

Op de centrale plaats vindt men een hoeve
gebouwd in 1765. Oorspronkelijk diende ze voor het innen van belastingen op de
oogsten ten gunste van de geestelijkheid. In de 19de eeuw werd de hoeve een
dorpsschooltje.

Het gaumse museum van Virton heeft het gebouw
omgevormd tot een museum voor het plaatselijke landelijke
leven
. Het drie celvormige gebouw van witgekalkte steen is een
typische getuigenis van de traditionele gaumse architektuur.

Het
beschermd gebouw verschaft onderdak aan een rijke verzameling huisraad,
gereedschap en meubelen.

Toegankelijk : alle dagen
van 14 tot 18 u tijdens de maanden juli en augustus. Gans het jaar op afspraak
voor groepen van min.15 personen. Inlichtingen bij het Gaumse Museum van
Virton : Tel.: 00 32 (0)63 /57.03.15 Fax: 00 32
(0)63/57.69.42.

Achter de kerk, vanuit een rustige
begraafplaats, heeft men een prachtig zicht op het
Gaumeland
.