De “Cellulose” : van boom tot papier…

Spreken over
Rouvroy, zonder te spreken over wat men hier “La Cellulose” (houtpulp) noemt,
heden “Burgo Ardennes”, zou een zonde zijn.

Tijdens uw wandelingen doorheen deze schilderachtige valleien,
zult u zich ongetwijfeld reeds afgevraagd hebben wat deze papierfabriek in
deze mooie omgeving doet.

In 1962 werd deze fabriek opgericht op het
grondgebied van het dorp Harnoncourt, bij de samenloop van de rivieren
Chevratte et Ton, temidden van uitgestrekte loofbossen. Door zijn regelmatig
debiet en de kwaliteit van zijn water, bezorgde de Chevratte het nodige water
voor het vervaardigingsproces. De Ton, met stroomafwaarts de Chiers, zorgen
voor een groot debiet, wat oplossing van het water toelaat, na een eerste
zuivering in de fabriek. Deze vestiging bezorgt reeds sinds een halve eeuw de
ekonomische ontwikkeling van heel het gebied.

Een beetje
geschiedenis :

November 1988, de spaanse groep Torras Hostench,
deed een ingreep in het kapitaal van de “Cellulose des Ardennes” (CdA), door
een aankoop van 50,01 % van de aandelen.
Het doel was, om samen met
de waalse regionale investeringsmaatschappij, naast de cellulose-fabriek, een
doorlopende gieterij voor afgewerkt papier op te richten (1992).

Deze zeer grote investering gebeurde echter op een ogenblik dat de
conjonctuur in de papier sektor zeer slecht was.
Belangrijke faktoren
speelden hierbij een rol :

 • de waardevermindering van de
  dollar welke de verkoopprijs bepaalde van de papierdeeg,
 • het
  slechte ekonomische klimaat en de overproduktie in Europa. Hierdoor viel de
  prijs van 857 $ in 1989 tot 343 $ per ton in 1993.
 • de belgische
  papierfabrieken ondergaan de konkurrentie van de fabrieken van Scandinavië,
  Italië en Spanje. Vanaf 1991,
 • tijdens de Golfoorlog (1991), kon de
  voornaamste kapitaal-investeerder van de groep Torras, “Kuwait Investment
  Office” zijn financiële verplichtingen niet meer nakomen.
 • Tijdens
  het eerste halfjaar van 1993, leed de CdA een maandelijks verlies van
  120.000.000 BEF op een verkoop van 295.000.000
  BEF

Deze toestand
was vanzelfsprekend onhoudbaar en leide onvermijdelijk op een faillissement
(04/08/1993). Het gevolg was een ekonomische aardbeving in de Gaume en heel
Wallonië. 2000 rechtstreekse en onrechtstreekse werkplaatsen werden hierdoor
bedreigd.

Teneinde de werktuigen van deze nieuwe fabriek te behouden
en in afwachting van een overnemer werd door een bankvereniging een krediet
toegestaan tot oktober 1993.

Het weer
nemen…

Eindelijk werden op 30 mei 1994 de twee fabrieken
(deeg en papier) overgenomen door de italiaanse groep
BURGO, welke de fabrieken moderniseerde.

In 2006 was de jaarlijkse produktie
360.000 t. papierdeeg en 350.000 t. afgewerkt papier.
De omzet
overschrijdt
325 miljoen euro en geeft een rechtstreekse
werkgelenheid
aan 800 mensen.

De fabriek is zeer
milieubewust.

Het grootste deel van zijn elektriciteit wordt
voortgebracht door de verbranding van afvalhout. “Burgo Harnoncourt” is
hierdoor een van de grootste waalse elektriciteits-producenten geworden van
groene energie en zal o.a. in de toekomst de verwarming bezorgen voor de
nieuwe sportinstelling van de gemeente.

De prioriteiten :

 • Een gewaarborgd milieubeheer ISO
  14001;
 • Een bevoorrading van hout afkomstig van bossen gewaarborgd
  PEFC (Pan European Forest Certification). Deze
  label verzekert dat al het gebruikte hout afkomstig is van plaatsen waar het
  vernieuwingspotentieel behouden blijft;
 • Een vermindering van 50%
  van het waterverbruik voor de productie van een ton papier;
 • Burgo
  heeft de uitlaat van zwavel en stof-deeltjes verminderd met ¼;
 • 80%
  van zijn afvalstoffen worden herbruikt, gerecycleerd en/of gevaloriseerd,
  intern of extern;
 • De afvalwaters worden eerst gezuiverd alvorens
  geloost te worden in de rivier. De vaste stoffen worden gefiltert in de
  verwerkingsstations, en worden verbrand in twee ovens teneinde zuivere energie
  voort te brengen.

Burgo vertegenwoordigt ongeveer
1/5 van het zakencijfer van de papierindustrie van Wallonië, maar telt 70%
van de inspanningen welke geleverd worden teneinde de uitlaat van koolzuurgas
te verminderen in deze sector.
Burgo is heden in de mogelijkheid om
zijn quantum CO2 op de markt “Emissiontrading” te verkopen. Dixit :
Entreprendre Aujourd’hui nr 85 – maart 2006.

Indien niettemin
de Gaumais u zou zeggen “De fabriek riekt, het weer gaat veranderen. . .” dan
zult u waarschijnlijk beter begrijpen wat hij hiermee bedoelt.