Het klein patrimonium van Montquintin

39. Sint Quintinus
kerk

Heel mooie geklasseerde Romaanse kerk met een unieke
nokpan. Reeds vanaf 1199 bestaan er getuigen van het bestaan van deze kerk.
Het oudste gedeelte van de kerk is van de 17de eeuw.
De toren heeft
waarschijnlijk tijdens de Middeleeuwen gediend als schuilplaats. De sluitsteen
van het koor is versierd met het wapen van de Ville, landheren van Montquintin
tijdens de 15de eeuw, aan wie het dorp zijn vrijmaking te danken heeft door de
wet van Beaumont in 1475. In de linkse kapel, voorbehouden aan de landsheren,
vindt men 2 grafstenen ingebouwd in de westelijke muur; de eerste steen
betreft drie landheren van Montquintin, de tweede is die van Jean Nicolas de
Hontheim, de belangrijkste landheer welke hier gewoond heeft. Een derde steen
behoort toe aan Jean Jacques de Hontheim, de laatste landheer van Montquintin
en tevens neef van Jean Nicolas, gestorven in 1821.
Aan de voorgevel
bemerkt men een vreemd Romaans hoofd. Het betreft waarschijnlijk een steen
hergebruikt voor de bouw of herstel van deze toren in de 17de eeuw. Deze steen
is waarschijnlijk afkomstig van een Romaanse doopvont zoals we die kunnen
terug vinden aan de vier hoeken van de doopvont in Rouvroy.

40.
Kruis van de Vermommingen
Het kruis komt voor op de
Ferrariskaart (1771) en bevond zich langs de oude landbouwweg welke naar
Ecouviez leidde en heden verdwenen is. Het betreft hier waarschijnlijk een
doodskruis van de 17de eeuw. De legende hier aan verbonden, vertelt dat
tijdens de zondag van carnaval een groep jonge lui van Montquintin-Couvreux,
zich naar het gemaskerde bal van Ecouviez begaven. Op de terugweg tellen ze
hoe talrijk ze zijn en komen tot de vaststelling dat ze met 13 zijn, alhoewel
ze slechts met 12 waren op hun heentocht. De duivel moest zich tussen hen
bevinden. Ze loten om de indringer aan te duiden, welke onmiddellijk daarna
vermoord werd.

41. La Croix du Haut des Termes ou Croix des
déserteurs.

In 1870, tijdens de Frans-Pruisische oorlog had
het Belgische leger een observatiepost langsheen de grens. Deze wachtposten
hadden als opdracht de deserteurs aan te houden en te ontwapenen, van welk
kamp ook ze behoorden. Het was een van hen, een Fransman of een Pruis (geen
mondelinge traditionele mededeling desbetreffend werd overgebracht) welke
tijdens zulk incident gedood werd. In 1950 wordt hier een metalen
Christuskruis gezet. Dit kruis bevindt zich langs de weg Montquintin/
Couvreux, genaamd “weg van de mis”. Er was geen kerk in Couvreux, waardoor de
gelovigen van Couvreux verplicht waren om deze weg te nemen, teneinde de mis
bij te wonen in de kerk van Montquintin.

Deze beschrijvingen
zijn zichtbaar voor ieder monument van het dorp