Het klein patrimonium van Couvreux

42.
Kruis boven Couvreux.
Daar opgericht in 1980 door de
wegwerker Walter Erard. Dit bewerkt gietijzeren kruis in neogotische stijl van
de 19de eeuw is afkomstig van een grafsteen uit het oude kerkhof van
Dampicourt. Het komt uit dezelfde gietvorm als het kruis “La Pierre Jeanne” te
Villers-la-Loue (Christusbeeld hier groter voortgebracht).
De kruisen
werden vroeger dikwijls op een kruispunt van wegen gezet ter beveiliging van
de heksensabbat omdat er verondersteld werd dat de heksen de voorkeur hadden
voor deze plaatsen.
Het kruis verheft zich op een hoogte wat ook de
magische krachten neutraliseert welke volgens de volkstraditie hieraan
verleend werd.

43. Het Lhommel Kruisbeeld
Opgericht in 1832, op initiatief van een particulier van Couvreux, Jean
Baptiste Lhommel l’Ainé. Beschermd door een omringende muur, heeft het gediend
als begraafplaats voor 2 Franse artilleristen (een brigadier en een soldaat)
welke gedood werden tussen Couvreux en Montquintin. Ze werden in 1936
overgebracht naar het Franse militaire kerkhof van Signeulx.
In 1967
vind het kruisbeeld zijn standbeelden terug: Sint Jan en de heilige Maagd zijn
nieuw, Sint Scholastica wordt hersteld; het zijn geschilderde afgietsels van
drie oude verdwenen houten standbeelden. Het grote houten kruis wordt
vervangen in 1978.

44. Kruis van de Missie
Is van 1869 en uit hout gemaakt. Oorspronkelijk bevond het kruis zich aan
het begin van de weg naar Thonne La Long, waar het de weg hinderde voor de
moderne landbouwvoertuigen, waardoor het verplaatst werd. De Missiekruisen
werden opgericht ter ere van gepreekte missies vanaf de 17de eeuw. Ze hadden
tot doel de evangelisatie van het platteland en werden vergezeld door
processies en grandioze feesten tot de grote geestdrift van de gelovigen
.

45. Het Sint Regina Kruis
Het staat op het
kruispunt van de wegen van Couvreux-Petit-Verneuil en Ecouviez-Thonne-La-Long,
en duidt de grens aan tussen België en Frankrijk. Het wordt hersteld in 1984.
Het kruis werd waarschijnlijk op deze plaats opgericht door de pelgrims van
Ecouviez welke naar Avioth of Sint Walburgis gingen. Men vindt ook de
benaming “Croix Syndrène”, van het Grieks “sundromo”, wat betekend “kruispunt
van wegen”.

46. De Sint Rochus kapel
De
eerste stap van de inwoners van Couvreux om hun eigen kerk met pastorie te
hebben is in 1786. Volgens de kronieken uit deze periode, is de petitie zonder
gevolg gebleven, gezien de politieke gebeurtenissen.
Gezien het
groeiend aantal van de bevolking (300 inwoners), besliste het gemeente bestuur
op 24 maart 1832, om een kapel te bouwen i.p.v. een overdekte wasplaats. Op 6
november van hetzelfde jaar wordt de aanvraag verworpen door het district
commissariaat.
Vier jaar later, op 15 mei 1836, dienen de bewoners van
Couvreux een klacht in tegen de bouw van een pastorie te Montquintin en eisen
opnieuw een kerk met pastorie te Couvreux.
De bouw is voltooid in 1880.
De kapel staat onder de bescherming van Sint Rochus ; inderdaad, in 1866 is
Couvreux het slachtoffer van een cholera epidemie en de bewoners roepen de
bescherming in van Sint Rochus, ter bescherming tegen besmettelijke
ziekten.

Deze beschrijvingen zijn zichtbaar voor ieder monument
van het dorp