Het klein patrimonium van Lamorteau

17. Sint-
Niklaaskerk

In 1855 stelt de gemeenteraad van Rouvroy voor dat
Lamorteau een parochie wordt. Tot dan waren de parochianen verplicht naar
Rouvroy te gaan om de mis te volgen, dit ondanks de afstand (3 km) en de
veelvuldige overstromingen van de Ton tijdens de winter, welke de parochianen
verhinderde om de kerkdiensten te volgen. De kerkelijke overheid geeft zijn
toestemming en de nieuwe kerk wordt in 1860 ingehuldigd. In mei 1940
beschadigen de bombardementen van de Maginot lijn de kerk en de kerk wordt in
1953 hersteld.
Op de gevel van de kerk staat Sint-Niklaas,
beschermheilige door de parochie verkozen, hij is de heilige van de kinderen,
de maagden, de zeemannen en de handelaars. Sint Pieter, eerste bisschop van
Rome en Sint Paulus, eerste missionaris bij de heidenen.

18.
Kruis van de Huzaar
Gedurende ongeveer 80 jaren, wees
dit kruis de plaats aan waar een huzaar van het Franse revolutionaire leger
onder de kogels viel van de inwoners uit Harnoncourt, teneinde te weerstaan
aan de plunderingen van de bandieten. Hij werd in het bos “Migette” gedood. Na
de ontginning van dit bos, wordt het kruis verplaatst langs de weg welke naar
het bos van Guéville leidt. Het blijft op deze plaats tot in 1970. Dan
verdwijnt het en men vindt het terug in het Gaumse Museum. Het heeft nu zijn
definitieve plaats hier gevonden.

19. De
pastorie

In 1847 door de gemeente gebouwd in neogotische stijl
op een plaats welke voor overstromingen gevrijwaard was. Wat men toen nog niet
wist is dat het nabij gelegen station in 1881 zijn deuren zou openen, en dat
deze nabijheid soms problemen zou veroorzaken. De priester was het beu van
steeds verwijten te krijgen via de vensters van de rue des Pâquis, waardoor
hij tenslotte de vensters heel eenvoudig dicht metselde.
Op zaterdag 9
mei 2000 slaat de bliksem op de pastorie en vermorzelt het ijzeren kruis boven
op de nok. Brokstukken worden 30 meter verder teruggevonden.

20.
De Calvarieberg van de rue des Paquis of het kruis
Danloup.

Het dateert waarschijnlijk van de 18de eeuw. Het zou
opgericht zijn door Etienne Danloup en Odile Genin, (dochter van de molenaar
van Radru), herberg uitbaters te Lamorteau, getrouwd in 1782, ter
nagedachtenis aan de geboorte van hun kind waarvoor ze de hoop verloren
hadden.
Dit kruis heeft tot 1926 verschillende veranderingen ondergaan.
In 1928 wordt het kruis omringd door een muur met een rozentuintje en
struiken. Het is door de deken van Virton op 21 november 1928 gezegend. In mei
1940 beschadigen de bombardementen van de Maginot lijn het kruis. Tot zestig
jaar geleden ontving het kruisbeeld de zegen van de palmboompjes op
palmzondag.

Deze beschrijvingen zijn zichtbaar voor ieder
monument van het dorp