Ontdekking van Torgny

Laten wij Torgny bezoeken …
Vertrek : lokaal van de VVV (kerk)
Afstand : 4,5 km
Tijd : 1 u
(uittreksel van “Acht
wandelingen in Rouvroy : édition S.I. Le Méridional)

Deze wandeling zal u de
Calvariebergen van Torgny en het dorp doen
ontdekken.

Vanaf de plaats voor de kerk neem de weg rechts (rue de l’Ermitage). Weldra
komt u langs een oude pomp met arm.

Blijf de weg
volgen naar boven tot aan het kruispunt van de rue de l’Ermitage met le Chemin
d’Epiez. Aan dit kruispunt zal u onder de lindenbomen een stenen
kruis bemerken, gedagtekend 1746, en welke de naam draagt aan
wie het toegewijd is : Ferdinand Demassep, welke lid was van
het broederschap van Sint-Sébastiaan, een kerkelijk broederschap
(*).

Volg de weg recht naar boven tot aan de
kluizenaarskapel.
Dit gebouw werd gebouwd na de pest
van 1636 welke heel het gebied teisterde en 180 slachtoffers maakte in Torgny.
De kapel is gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Luxemburg, Troosteres van de
Geteisterden.

Tegenwoordig wordt ze bewoond door een dominikaanse zuster. In de kapel
bevinden zich enkele beelden van beschermheiligen : Sint Isidoor (landbouw),
Sint Donatius (bliksem – een pastoor van Torgny werd in 1691
doodgebliksemd alsmede twee andere parochianen vier jaar tevoren), Sint
Remigius (genezer), Onze-Lieve-Vrouw van Luxemburg, enz. Gelieve deze
gebedsplaats te eerbiedigen voor zijn schoonheid en kalmte.

Enkele
tientallen meters boven de kapel, verheft zich een
missiekruis, ter nagedachtenis van het kruis gepredikt in
1935 . Tegenover dit kruis zal u een eigenaardig bouwwerk ontdekken, genaamd
“l’Escargot” (de
“Huisjesslak”). Dit metselwerk is het werk van
kluizenaar, broeder Dominique Schmit, welke hier verbleef.
Oorspronkelijk bevonden zich hier twee spiralen waarvan er een afgebroken
werd. De overgebleven spiraal is gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
waarvan men het beeld op de top kan bemerken.

Van daaruit neemt u de weg beneden rechts, welke langs
het natuurreservaat “Raymond Mayné” loopt. Dit
reservaat werd in 1942 opgericht door de vereniging “Ardenne et
Gaume”, op een steengroeve, kalkgrasland, weide en bos van 5 hectaren.
De doordringbare kalkgrond, droog en warm, laat een uitzonderlijke
plantengroei en fauna toe. Zo kan men eventueel de bergcicade ontdekken
alsmede bidsprinkhanen en vlinders, welke men normaal enkel in zuiderse en
warme gebieden kan terugvinden. Voor wat de plantengroei betreft, valt er
vooral op te merken de grote verscheidenheid aan Orchideën, Gentianen en
Helleborussen.

Daal verder de weg af, welke langs de wijngaarden van de
“Poirier du Loup”
voert. Deze wijngaarden geven aan
Torgny een speciale stempel. De wijnbouw is eerder opmerkelijk op deze
breedtegraad, maar dit is niet steeds het geval geweest. Het waren de
Romeinen, welke voor het eerst de wijnstok hebben geplant en tot aan het begin
van de vorige eeuw werd deze verbouwd tot aan de oevers van de Maas tot Luik.
Bij het begin van de vorige eeuw verdwijnt de wijnbouw uit onze streken wegens
sommige ziekten, de kleine opbrengst en de slechte kwalileit, om niet te
spreken van de concurrentie. In 1954 plant de vereniging “Ardenne et
Gaume” een nieuwe wijngaard op de plaats “Clos de la
Zolette”, genaamd naar de naam van de eigenares van de grond. Bijnaam,
eerder dan de eigennaam; de mensen van de streek noemden elkaar liever met hun
spotnaam, een gebruik dat langzaam verloren is gegaan met de verhuizing van de
bevolking. Een nieuwe wijngaard werd in 1986 geplant, de “Clos du
Poirier du Loup” waarvan de kelders en de inrichting voor de
wijnbereiding zich bevinden naast de burelen van de
VVV.

Neem de gelegenheid te baat om het
panorama te bewonderen van de vallei van de Chiers. Deze
waterloop vormt op deze plaats de grens tussen België en
Frankrijk.

Op
het volgende kruispunt, op uw rechterkant, bevindt zich het
“Croix Labore” kruis met geschriften op zijn
voetstuk en vat. Op het vat staat : “O crux, Ave spes unica”, een
welbekend opschrift in de streek. Op het voetstuk: “1794 cette croix est
faite et érigée par moi Jean Reumont bourgeois de Torgny et Marguerite Loupe,
ma femme, bénie par Messire Lambert curé au dit Torgny” (dit kruis werd
door mij Jean Reumont burger van Torgny en Marguerite Loupe mijn vrouw,
gemaakt en opgericht, en ingewijd door de heer Lambert, pastoor van
Torgny).

Wij dalen links de rue Cavé af. Deze straat heeft
verschillende huizen, welke typisch zijn voor de streek. Zo vindt men o.a.
vier huizen van de XVIIIe en acht van de
XIXe eeuw waar men op de bovendrempel het jaartal kan
lezen.

Op te merken valt de manier waarop de stenen gehouwen zijn, alsook
de daken, soms met dakpannen en soms met leien. Voor de huizen een open
ruimte, (usoirs) welke destijds gebruikt werd voor ofwel de mest, het hout of
voor de landbouwwerktuigen.

Beneden aangekomen neem rechts en kijk naar het lange roze
huis. Dit is een typisch Gaumse huis, zowel voor wat betreft zijn proporties
als voor zijn bestemming, terwijl de rest van het dorp een meer Maasachtig
uiterlijk heeft, zoals wij aan de andere kant van de grens kunnen zien.

Neem rechts. Wij bevinden ons hier aan een ander toegang van het
dorp welke tevens, als bescherming, een kruis heeft. Het betreft hier een
missiekruis van 1950.

Op ongeveer 500 m, richting Lamorteau, werden
overblijfselen gevonden uit het verleden van Torgny, namelijk een Romeinse
villa en aan de overkant een begraafplaats van de Merovingers met een
vierhondertal graven.

Keer
terug op uw stappen en kijk terloops aan uw rechterkant, rue Péchières, wij
vinden hier een aantal kleine arbeiderswoningen.

Daal in de rue
Grande en u zal op de hoogte een aantal huizen bemerken, welke aan het dorp
een Provencaals karakter geeft.

Voor de wasplaats geeft een stenen
kruis de plaats aan van het centrum van het dorp. Merk tevens de
“usoirs” op, welke zich voor de huizen bevinden.

Beneden
de rue Grande, ander uithoek van het dorp, bevindt zich opnieuw een kruis in
gesmeed ijzer op een voetstuk.

Neem nu de rue Jean. Deze straat
heeft al zijn bekoring van het oude Torgny kunnen behouden. Het nr 15
o.a.heeft sinds 1741 hoegenaamd geen verandering ondergaan: uitgebouwde oven,
inkepingen voor de luiken, keldergaten, uitsteekpennen van de balken, dak met
rode dakpannen.

Ga terug naar boven via de rue de l’Ermitage en laat
op uw linker kant de rue de l’Escofiette liggen alsmede zijn vroeger
pensionaat.

Keer terug naar de plaats voor de kerk (place Albert Paul). Bemerk op deze
plaats een huis met twee bewerkte deuren, de oude pastorie en de kerk van
1948. Beneden, het hotel-restaurant van de “Grappe d’Or”, een oude
hoeve, welke, zoals de oude kerk, te lijden had van de beschieting van de
ligne Maginot in 1940.

Uiteindelijk, het oude gemeentehuis van
Torgny, waarin heden de VVV gehuisvestigd is. De
bijgebouwen herbergen de wijnkelder van de “Clos du Poirier du
Loup”.

Zie “Croix et Calvaires de
Rouvroy”, éditions S.I. Le Méridional.

Het downloaden en
uitprinten van deze wandeling is mogelijk in pdf formaat (152 Ko),