Onze vereniging, onbetaalde vrijwilligers. Wettelijke bepalingen

Teneinde tegemoet te
komen aan de wettelijke bepalingen aangaande onbetaald vrijwilligers werk, is
er bepaald dat de effectieve leden van de vereniging gedekt zijn voor hun
burgerlijke aansprakelijkheid, in het kader van hun gewone en occasionele
activiteiten van de vereniging, bij de P & V verzekering, met voorbehoud
van zware fout.

De dertien beheerders zijn tevens gedekt voor
lichamelijk letsel bij dezelfde maatschappij. De verzekerden kunnen hierover
al de informatie bekomen, mits schriftelijk aanvraag aan de raad van bestuur
van de vereniging.