Le Méridional is een dynamisch vrijwilligersteam…

Het is
tevens een groep vrijwilligers zonder dewelke niets zou kunnen verwezenlijkt
worden, zowel voor de normale activiteiten als voor de ontvangst van het
publiek.

Indien u soms vrije tijd
hebt, een vrijwilligersgeest en de wil van ons te helpen, gelieve dan contact
op te nemen met ons teneinde bv. :

 • Ons te helpen tijdens
  het jaarlijkse ambachtsfeest, de 3de zondag van juli, in Torgny : bijstand aan
  de bar, de kleine restauratie, bijstand aan verschillende kleine opdrachten
  alsmede de oprichting en ontmanteling van het feest
 • Kleine groepen
  gidsen doorheen Torgny en Montquintin, na een korte opleiding door een van
  onze gidsen
 • Vertalingen van onze publicaties in verschillende
  talen volgens onze behoeften
 • Het onderhoud van de markering van
  onze verschillende wandelingen op het grondgebied van de gemeente
  Rouvroy
 • De ontvangst van bezoekers in onze burelen in Torgny,
  tijdens de afwezigheid van onze bediende.
 • Uw passie voor ons
  patrimonium voor het mede uitwerken van onze doelstellingen, volgens uw eigen
  belangstelling : tentoonstellingen, animaties,…
 • Meehelpen met het
  oprichten en het volgen van onze tweetalige Internetsite.
 • Toetreding bij onze algemene raad van beheer van onze vzw in geval van het
  vertrek van een van onze beheerders.

Dus
DANK U.

Dank aan jullie allen, vrijwilligers,
welke meegeholpen hebben (jullie weten het, wij willen niemand vergeten en
jullie zijn talrijk geweest),

Dank aan jullie, de mensen van
Torgny, welke de deuren van hun schuur of garage open gezet hebben, teneinde
verschillende artiesten en ambachten te ontvangen en stroom geleverd hebben
(bedankt voor de geleverde energie),

Bedankt aan de gemeente voor de
onfeilbare steun het ganse jaar door,

Bedankt aan iedereen, van hier
of van ver, welke onze activiteiten mogelijk maken.

Bedankt voor uw
hulp, voor uw medewerking, voor uw aanwezigheid, voor uw steun,

Bedankt om daar te zijn !

Onze vereniging heeft
zijn jaarlijkse algemene vergadering gehouden op vrijdag 25 februari
2011.

Gelieve hieronder het
verslag te vinden
(formaat pdf 474 ko) van onze activiteiten voor het
vorige jaar.

(Indien u moeilijkheden hebt met het openen van de
pdf kaarten, download
gratis Acrobat Reader
)