De toeristische vereniging “Le Méridional”, de statuten van de vzw.

Gerangschikte tekst
van de statuten van de vzw “Syndicat d’Initiative Le Meridional” te 6767
Torgny, Place Albert Paul, 6, opgericht op 11 05 1989, gepubliceerd in de
annexen van het staatsblad op 05 10 1989 onder het nummer 13548/89.