Le Méridional, zijn geschiedenis…

Op 11 mei 1989 werd de vereniging opgericht op initiatief van
Mevrouw Marie-Louise Neulens van Harnoncourt. De negen leden/medeoprichters
hadden tot voornaamste doel de verdediging en de promotie van het locale
toeristisch patrimonium, alsmede de heropleving van het jaarlijkse
ambachtsfeest van Torgny, welk nieuw leven kreeg vanaf juli
1989.

Vanaf het begin werd er een toeristisch ontvangst bezorgt door
een comité van vrijwilligers Place Albert Paul te Torgny, in de burelen van
het vroegere gemeente huis.

De voorzitter werd de Heer André Godard
in 1993.
In 1999 was het noodzakelijk om herstellingen uit te voeren
aan het gebouw, waardoor het toeristkantoor verplicht werd om tijdelijk te
verhuizen naar de gebouwen van de “Romanette” van heden. Bij deze gelegenheid
werd de eerste betaalde bediende aangeworven. Het was voor onze vrijwilligers
niet meer mogelijk om tegemoet te komen aan de toeristische vraag van het
dorp. Teneinde tegemoet te komen aan deze vraag werd de eerste internet site
opgericht in juni 1999.

Op 15 juli 2000, werden onze hernieuwde
burelen officieel ingehuldigd door de Heren Serge Kubla, vicevoorzitter van de
waalse regering en André Gobert, burgemeester van Rouvroy.

2001 :
het jaar van de talrijke veranderingen :

Op 31 januari 2001 werd de
fakkel van het presidentschap voor 5 jaar overgenomen door Mevrouw Claudine
Maudoigt van Torgny.
De inkomsten van het jaarlijkse ambachtsfeest
waren onvoldoende om de algemene onkosten van een permanent toeristisch
ontvangst te dekken. De vereniging kreeg een financiële tegemoetkoming
teneinde de algemene onkosten te dekken, zoals het onderhoud van het gebouw en
het algemeen beheer ervan. Hierdoor werd het mogelijk om Mevrouw Anne Léger
aan te werven teneinde de dagelijkse ontvangst van toeristen te bezorgen
alsmede het beheer van het secretariaat. Het aantal beheerders van de raad van
bestuur werd vermeerderd tot 13 vrijwilligers. Sinds 2001 ontvangen wij
regelmatig stagiairstudenten voor de ontvangst van toeristen in het kader van
hun professionele studies voor toerisme.
Op 23 oktober 2001, werd
Torgny als het tweede toeristisch kantoor voor de provincie Luxemburg erkend
door het Algemeen Commissariaat voor Toerisme van de Waalse
Regio.

Sinds 17 februari 2006 werd het presidentschap overgenomen
door de Heer Bernard Joannes, welke moeilijk zijn uitbundig dynamisme in
bedwang kan houden.

Nog enkele cijfers, in 2006 :

 • hebben wij 14.374 bezoekers mogen ontvangen in onze burelen (manifestaties
  inbegrepen), waarvan 38 % nederlandstaligen,
 • onze Internet site
  werd 15.300 geraadpleegd,
 • wij bezorgden 42 begeleide bezoeken voor
  een totaal van 1.105 personen,
 • wij tellen 79 betalende
  sympathisanten