Een archeologische episode

Archeologische opgravingen die tussen 1978 en 1991 in het dorp werden verricht, brachten een bloeiend historisch verleden in Torgny aan het licht.

De Merovingische necropolis

Op de zuidwestelijke helling, op 600 m van het dorp, werd de grootste Merovingische necropool ontdekt die in België werd opgegraven. Ongeveer 400 graven, daterend uit de 6e en 7e eeuw, liggen verspreid over een gebied van 80 bij 30 meter, allemaal in oost-westelijke richting.

Veel van de graven bestonden uit uitgewerkte stenen caissons, sommige uit houten sarcofagen, en sommige van de latere delen van de begraafplaats lagen in de grond.

Hoewel de aard van de grond een goede conservering van de beenderen mogelijk maakte, werd vastgesteld dat de mensen vrij jong stierven, dat sommige van de nieuwere graven waren geplunderd en dat herbegraving af en toe werd toegepast.

De begravingen toonden ook een geklede begrafenis met funerair meubilair: de mannen met hun wapens, de vrouwen getooid met hun juwelen, en aan de voet van het graf, schalen als offerande.

De analyse van dit meubilair heeft de sociale hiërarchieën en de organisatie van de toenmalige dorpsgemeenschap aan het licht gebracht.

De Romeinse villa

Tijdens het zoeken naar de Merovingische nederzetting die overeenkwam met de omvang van de necropolis, werd een belangrijke Romeinse villa ontdekt die eronder lag, aan de andere kant van de huidige weg Lamorteau - Torgny.

In 1989 werd in deze villa van Magerot een monumentale trap blootgelegd, die toegang gaf tot een diepe kelder, baden en een hypocaustum die relatief goed bewaard zijn gebleven, bijna gelijk met de grond.

Het landbouwgebouw dateert uit de 4e eeuw en bestond uit een twaalftal kamers over een lengte van 36 meter. Het was omgeven door een ingenieus systeem van drainage en opvang van het overvloedige bronwater op het terrein.

Wegens gebrek aan middelen voor duurzaam behoud in de open lucht zijn deze twee opmerkelijke plaatsen gedempt.

De overblijfselen en schetsen van de necropolis worden momenteel tentoongesteld in de lokalen van het Gaumais Museum van Virton Rue d'Arlon, 38-40, 6760 VIRTON. Dagelijks geopend van 9.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur. Gesloten op dinsdag behalve in juni, juli en augustus. Gesloten van 01/12 tot 31/03.tel : 00 32 (0)63/57 03 15, fax. : 00 32 (0)63/ 57 69 42.