Cellulose: van de boom tot het papierblad...

De eenheid Rouvroy voorstellen zonder te vermelden wat hier "La Cellulose" heet, tegenwoordig "Burgo Ardennes", zou een zonde door nalatigheid zijn.

Als u door onze bucolische valleien reist, zult u zich waarschijnlijk afvragen wat deze pulpfabriek hier doet, en waarom er in 1991 een papierfabriek aan is toegevoegd.

In 1962 werd op het grondgebied van het dorp Harnoncourt, aan de samenloop van de Chevratte en de Ton, in het centrum van een heuvelachtig gebied met overvloedige loofbossen, een cellulosefabriek gebouwd. De Chevratte, met zijn regelmatige debiet en de kwaliteit van zijn water, zorgde voor de vloeistoftoevoer van het fabricageproces.De Ton, met zijn grote debiet, stroomafwaarts vergroot door de Chiers, zorgde voor de verdunning van het afvalwater na behandeling door de maatschappij.Deze beslissende vestiging zorgde voor een halve eeuw, de economische ontwikkeling van de hele regio.

Een beetje geschiedenis...

In november 1988 trad de Spaanse groep Torras Hostench toe tot het kapitaal van Cellulose des Ardennes (CdA) door 50,01% van de aandelen te kopen. Met de Waalse Gewestelijke Investeringsmaatschappij werd beoogd de produktie van afgewerkt papier, in continugieterij (1992), te integreren in de vervaardiging van papierpulp.

Deze kolossale investering stuitte helaas op een ongunstig economisch klimaat voor de papierindustrie:

 • snelle depreciatie van de dollar, de munteenheid waarin de verkoopprijs van pulp luidde
 • een somber economisch klimaat en overcapaciteit in de Europese sector, waardoor de verkoopprijzen onder druk kwamen te staan (857 dollar per ton in 1989 tegen 343 dollar per ton in 1993)
 • De Belgische papierfabrikanten ondervonden in die tijd zware concurrentie van Scandinavische, Italiaanse en Spaanse papierfabrikanten
 • vanaf 1991, midden in de eerste Golfoorlog, begon de belangrijkste geldschieter van de Torras Group, het Kuwait Investment Office, zijn financiële verplichtingen niet na te komen
 • in het eerste halfjaar van 1993 heeft CdA een gemiddeld maandelijks productieverlies van 120 000 000 BEF geleden op een omzet van 295 000 000 BEF

Deze onhoudbare situatie leidde op 4 augustus 1993 tot het uitspreken van het faillissement. Het heeft een ware economische aardbeving teweeggebracht in de Gaume en in heel Wallonië, met 2.000 directe en indirecte banen in het spel.

Om het behoud van de gloednieuwe papierfabriek te garanderen in afwachting van een koper, werd door een bankconsortium een kredietlijn toegekend tot oktober 1993.

Het herstel...

Op 30 mei 1994 werden de twee eenheden (pulp en papier) gekocht door de Italiaanse groep BURGO, die sindsdien de site heeft gemoderniseerd.

Productie... in 2006, met een jaarlijkse capaciteit van 360.000 ton pulp en 350.000 ton gestreken papier . Directewerkgelegenheid: 800 mensen.

Betrokkenheid bij het milieu, een voorliefde voor...

Burgo wekt het grootste deel van zijn elektriciteit op door de verbranding van zijn houtafval. "Burgo Harnoncourt" is een van de grootste producenten van groene elektriciteit in Wallonië geworden en zal in de toekomst de nieuwe sportinstallaties van de entiteit verwarmen.

Prioriteiten:

 • ISO 14001 gecertificeerd milieubeheer;
 • de bevoorrading uit PEFC-gecertificeerde bossen (Pan European Forest Certification). Dit label certificeert dat alle plaatsen van herkomst van het gebruikte hout zodanig worden geëxploiteerd dat het vernieuwingspotentieel behouden blijft;
 • een vermindering met 50% van het waterverbruik dat nodig is om één ton papier te produceren;
 • Burgo heeft de uitstoot van zwavel en stof met een factor vier verminderd;
 • 80% van het geproduceerde afval wordt hergebruikt, gerecycleerd en/of teruggewonnen, hetzij intern, hetzij extern;
 • Het afvalwater wordt geloosd nadat het een behandeling heeft ondergaan om het zijn oorspronkelijke kenmerken terug te geven. De vaste stoffen, die in de zuiveringsinstallatie worden gefilterd, worden verbrand (geregenereerd) in twee terugwinningsketels om schone energie op te wekken.

Burgo, dat ongeveer een vijfde van de omzet van de papierindustrie in Wallonië voor zijn rekening neemt, is verantwoordelijk voor 70% van de inspanningen van de sector om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen. Burgo kan nu CO2-quota verkopen op de markt van de "emissiehandel". Dixit : Entreprendre Aujourd'hui N °85 - maart 2006

En als een Gaumais desondanks tegen u zegt: "Het ruikt naar Cellulose, het weer gaat omslaan...", dan begrijpt u misschien iets beter wat hij daarmee bedoelde...