Het kleine erfgoed van Torgny

1. De kapel van de hermitage van Torgny

De verering van Onze-Lieve-Vrouw van Luxemburg in Torgny gaat waarschijnlijk terug tot de nasleep van de Grote Pest van 1636, toen tweederde van het dorp omkwam. Een vrome leek, Dominique Schmit, herstelde en vergrootte de oude kapel rond 1840, en richtte ook twee merkwaardige spiraalvormige constructies op, bijgenaamd "de slakken". Aan weerszijden van de ingang van de kapel bevinden zich twee ellipsvormige openingen die leprozen en scrofulosepatiënten in staat stelden de diensten bij te wonen. Boven de ingang markeert de cartouche van 1840 de opstelling van Dominique Schmit. In de kapel vertegenwoordigen de beelden van de heiligen die in het dorp worden aangeroepen, een reeks geloofsovertuigingen uit het verleden. De kapel, de hermitage en de omgeving zijn sinds 3 januari 1985 als site geklasseerd.

2. Slakken

Deze twee merkwaardige constructies die zich aan weerszijden van de weg bevonden en waarvan alleen dit exemplaar is overgebleven, hebben hun geschiedenis te danken aan die van Dominique Schmit. Hij kwam in 1835 in de kluizenaarshut wonen om boete te doen voor de dood van zijn broer, waarvoor hij zich verantwoordelijk voelde. Hij restaureerde en vergrootte de kapel, bouwde een woning onder de klokkentoren, legde terrastuinen aan, plantte bomen en bouwde twee spiraalvormige oratoria die bekend staan als "de slakken". Hij stierf in 1875. Het gebouw aan de rechterkant verdween in 1876, afgebroken voor de bouw van de brug over de Chiers naar Velosnes. De tweede werd gebruikt om werk te verschaffen aan werklozen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het oratorium links werd in 1934 herbouwd, maar zonder rekening te houden met het oorspronkelijke plan.

3. Labore Cross

Op de voet: 1794 en op de schacht: "o crux, ave spes unica 1791", dat wil zeggen: "O kruis, ik groet u, mijn enige hoop". Merkwaardig genoeg is dit kruis gedateerd uit een periode die ons midden in de revolutionaire terreur plaatst. De schacht dateert van voor het altaar. Jean Reumont was een timmerman die in Torgny woonde en Marguerite Louppe werd in 1772 door de parochiegemeenschap tot vroedvrouw gekozen. In die tijd was een van de belangrijke functies van de vroedvrouw tijdens een geboorte het laten opbiechten van de naam van de vader in geval van een buitenechtelijke geboorte. Er zij op gewezen dat Torgny wordt omgeven door een "kroon" van acht kruisen die het dorp tegen de invloeden van de duivel zou moeten beschermen.

4. Demasep Kruis, ook bekend als het Joachim Kruis

Het werd in 1746 opgericht en is het eerste kruis van de kruisweg die naar de hermitage leidt, zoals vermeld op de kaart van Ferraris (1771-1778). Het herdenkt de dood van een overleden persoon: F. Hyiet Demasep.

5. Kruis van de Aisementen

Het dateert uit de 16e eeuw, op de oude weg van Longwy naar Montmédy, en draagt het jaartal 1777. De oorsprong ervan gaat waarschijnlijk terug tot de pestepidemie van 1636. Het vertegenwoordigt het christendom door het gebied te markeren dat door de armste inwoners van Torgny wordt geëxploiteerd. Het is voor dit kruis dat ze samenkomen voor het Angelus. Ze verdween bijna in 1936, toen ze door de pastoor van die tijd werd verkocht om de kosten van het eeuwfeest van de kapel van Torgny te betalen. Gelukkig werd het kruis gevonden door een steenhouwer in Saint-Mard en teruggeplaatst op zijn huidige plaats. De Aisements waren gemeenschapsgronden die de inwoners mochten bewonen, en de inwoners noemden het "Jamin - Poupart kruis" naar mensen uit Torgny die een kind hadden opgevangen dat aan de voet van dit kruis was achtergelaten. We zitten op een hoogte van 333 meter.

6. Kruis van het Kleine Einde

Het dateert uit 1782 en is gelegen aan de bovenweg, de enige toegangsweg van Lamorteau naar het dorp tot 1918. Het vormt de grens tussen het grondgebied van de vroegere gemeenten Lamorteau en Torgny. Enkele vondsten uit het begin van de eeuw hebben het mogelijk gemaakt een begraafplaats uit de 1ste eeuw te herkennen, wat wijst op een Gallo-Romeinse nederzetting, bevestigd door de aanwezigheid van de villa niet ver daaronder.

7. Missie Kruis van de hermitage

Herinnert aan de missie gepredikt in 1935. De "missies" waren christelijke evenementen bedoeld om het enthousiasme van de gelovigen op te wekken door het organiseren van processies en grandioze feesten. Dit kruis staat waarschijnlijk op de plaats van de tweede "slak" gebouwd door Dominique Schmit.

8. Jacques Cross

Het werd opgericht door een boer met die naam, naar aanleiding van een wens die hij deed toen zijn rijtuig wegreed. De basis is gemaakt van steen. Het wordt bekroond door een ijzeren kruis en een stralende Christus. De basis is waarschijnlijk het overblijfsel van een oud kruis en het ijzeren kruis is recenter.

9. Kerk

De parochie van Torgny wordt vermeld sinds 1342. Waarschijnlijk na een eenvoudige kapel werd in 1582 een kerk gebouwd door pastoor Jean de Franque (van dezelfde familie als die van het kasteel van Lamorteau); van deze constructie zijn achter het hoofdaltaar slechts vijf stenen overgebleven. In 1777 was de kerk in zo'n slechte staat dat ze moest worden herbouwd. In 1885 werd de oude begraafplaats rond de kerk, die te klein was geworden, buiten gebruik gesteld en hogerop gebracht. In 1940 bombardeerde de nabijgelegen Maginotlinie onze dorpen: de kerk van Torgny liep zware schade op. Het werd herbouwd in neoromaanse stijl en ingezegend in 1952. Een klein amusant detail: let op een merkwaardige anomalie in de gebrandschilderde ramen van Sint-Antonius!

10. Meerpaal

In 1859 besloot de gemeenteraad een waterpomp te installeren in de buurt van de kerk. De uitgaven bedragen 464,20 Francs. Helaas werkt deze pomp maar 7 jaar, want hij is snel "buiten gebruik" In 1866 koopt de gemeente een andere. Deze is van gietijzer en wordt bediend door een hefboom aan het uiteinde waarvan een gewicht de bediening vergemakkelijkt. De vier kalkstenen paaltjes op de vier hoeken zijn zogeheten "wheel chasers", die werden gebruikt om de pomp te beschermen tegen de wielen van dumpers die hem hadden kunnen beschadigen.

11. Pastorie

In 1810 kocht de gemeente een huis in de buurt van de kerk om er de pastoor in onder te brengen en in 1867, toen de pastorie in een vergevorderde staat van verval verkeerde, besloot de gemeenteraad tot de bouw van een nieuwe pastorie: er werd een nieuw gebouw gepland in het bovenste deel van de tuin van de pastorie, en de oude pastorie zou worden gebruikt als woning voor de onderwijzer. Maar in januari 1868 verzet de Koninklijke Commissie van Terreinen zich tegen de bouw en legt de sloop en de wederopbouw op dezelfde grond op. Het werd voltooid in 1870.

12. Oude stadhuis

Op 15 januari 1874 koopt de raad het huis van Mr. Joseph Dubois. Er zijn 10 kamers, grote gewelfde kelders, een stal, een wagenmakerij, een zolder, een hooizolder, en een tuin van 39 are (die aan de andere kant van de weg ligt). In 1938 werd de kamer op de begane grond van de onderwijzerswoning het gemeenschappelijke kantoor. Het werd in 2000 gerenoveerd en wordt momenteel gebruikt als receptie voor het toeristenbureau "Le Méridional".

13. Grote Fontein

Gevoed door de Cavé of beek van de Grande Fontaine, is de bron ontstaan uit de ontmoeting tussen het doorlaatbare kalkgesteente erboven en de onderliggende ondoorlaatbare mergellaag.Het gebouw dateert van 1901 en is sinds 29 april 1982 geklasseerd. Het houten geraamte is opmerkelijk goed bewaard gebleven.Het washuis werd van oudsher "de kamer van afgevaardigden" of "het wespennest" of zelfs "de plaats van de slechte tongen" genoemd, omdat hier de best gevestigde reputaties werden gemaakt en ongemaakt, op het ritme van de kloppers die het linnen op het ritme sloegen...

14. Fonteinkruis

Het stond vroeger op de achtergevel van de fontein, maar werd verplaatst voor wegwerkzaamheden. Het dateert uit de 18e eeuw.

15. Gewone oven

De banaliteit is een recht dat door de heer wordt geheven op het gebruik van de oven. Tijdens het bakproces kreeg de heer van Torgny één brood voor elke 13 gebakken broden. Vroeger kreeg de kluizenaar van Torgny voor zijn levensonderhoud wat men het "ovenbrood" noemde. Het was een klein brood dat elke week in de gemeenschappelijke oven werd gebakken. In 1998 kocht de gemeente Rouvroy het gebouw en restaureerde het in 2000. In juli 2001 wordt het brood opnieuw gebakken ter gelegenheid van het Festival van de kunstenaars en de ambachtslieden van Torgny.

16. Kleine Chiers washuis

Hier vinden we de bron van de beek "le Cavé", die zijn naam geeft aan de straat Cavé. De huizen die boven dit niveau liggen, en vooral die in de wijk Hermitage, zijn verplicht een waterput of een drinkwatertank te hebben. Eén huis in de bovenbuurt heeft een put van enkele tientallen meters diep. Dit district heeft pas waterdistributie vanaf 1970.

Deze beschrijvingen zijn zichtbaar voor elk van de monumenten van het dorp.