Het kleine erfgoed van Montquintin

39. De kerk van Saint Quentin

Een zeer mooie Romaanse kerk met één dak, die reeds in 1199 werd vermeld en waarvan het oudste gedeelte waarschijnlijk uit de 17e eeuw dateert. De toren kan in de onzekere tijden van de Middeleeuwen als schuilplaats hebben gediend. De sluitsteen van het koor is versierd met het wapenschild van de familie de Ville, heren van Montquintin in de 15e eeuw, die het dorp bevrijdden onder de wet van Beaumont in 1475. In de kapel van de heerlijkheid (links) zijn in de westelijke muur twee grafstenen ingemetseld: de eerste betreft drie heren van Montquintin, de tweede is die van Jean-Nicolas de Hontheim, de beroemdste van de heren die in Montquintin hebben gewoond. Een derde steen is die van de laatste heer van de plaats: Jean-Jacques de Hontheim, neef van Jean-Nicolas, die in 1821 overleed. Uit de voorgevel steekt een merkwaardig Romaans hoofd, dat waarschijnlijk als vervangende steen is gebruikt bij de bouw of verbouwing van de toren in de 17e eeuw. Dit beeldhouwwerk is waarschijnlijk afkomstig van romaanse doopvonten met vier hoekkoppen, zoals het beeldhouwwerk dat in Rouvroy te zien is.

40. Maskerade Kruis

Het staat op de kaart van Ferraris (1771) en bevond zich langs de oude landbouwweg die naar Ecouviez leidde, nu verdwenen. Het is hoogstwaarschijnlijk een 17e eeuws kruis van occis. De legende die eraan verbonden is, gaat als volgt: op een zondag tijdens carnaval ging een groep jongeren uit Montquintin-Couvreux naar een gemaskerd bal in Ecouviez. Na het feest, op de terugweg, telden zij zichzelf: zij waren 13 terwijl zij in het begin pas 12 waren; geen twijfel mogelijk: de duivel is onder hen. Ze trekken lootjes om te zien wie de indringer is en zodra die is aangewezen, wordt hij gedood.

41. Kruis van Haut des Termes of Kruis van de deserteurs.

In 1870, tijdens de Frans-Pruisische oorlog, richtte het Belgische leger een observatiekorps op langs de grens. Deze soldaten kregen de opdracht deserteurs van beide kanten te verzamelen en te ontwapenen. Het is een van hen, Frans of Pruisisch, die gedood zou zijn tijdens een incident dat de mondelinge overlevering niet heeft overgeleverd. In 1950 werd er een metalen Christus op bevestigd. Dit kruis staat op het pad van Montquintin naar Couvreux, dat bekend staat als het "Mispad", omdat het de inwoners van Couvreux de mogelijkheid bood Montquintin te bereiken om naar de mis te gaan, aangezien er in het dorp geen kerk was. Deze beschrijvingen zijn te zien voor elk van de monumenten in het dorp.