Het kleine erfgoed van Lamorteau

17. St. Nicholas Kerk

In 1855 stelde de Conseil Fabrique van Rouvroy voor om Lamorteau een parochie te maken: tot dan toe waren de parochianen verplicht om naar de mis in Rouvroy te gaan, ondanks de afstand (3 km) en het frequente overlopen van de Ton in de winter, waardoor de Lamortois niet naar de erediensten konden gaan. In 1857 gaf de religieuze autoriteit toestemming en de nieuwe kerk werd in 1860 voltooid. In mei 1940 veroorzaakte het bombardement op de Maginotlinie ernstige schade aan de kerk en de herstelwerkzaamheden werden in 1953 voltooid. Op de voorgevel van de kerk is Sint-Nicolaas afgebeeld, de door de parochie gekozen beschermheilige van kinderen, maagden, zeelieden en kooplieden. Sint Petrus, de eerste bisschop van Rome en Sint Paulus, de eerste missionaris naar de heidenen.

18. Huzarenkruis

Ongeveer 80 jaar lang markeerde dit kruis de plaats waar een huzaar van het Franse revolutionaire leger sneuvelde onder de kogels van de inwoners van Harnoncourt die zich wilden verzetten tegen de plundering door deze rovers. Hij werd gedood in het bos van Migette. Na de ontginning van dit bos werd het kruis tot 1970 overgebracht naar de rand van de weg die naar het bos van Guéville leidt. Daarna verdween het en in 1991 werd het in het Gaumais-museum teruggevonden en op zijn huidige plaats geïnstalleerd.

19. De pastorie

Het parochiehuis is in 1847 door de gemeente gebouwd in neogotische stijl en staat op een plaats die het vrijwaart van overstromingen. Wat men toen niet wist, was dat het spoorwegstation in 1881 werd geopend, wat soms problemen van "promiscuïteit" veroorzaakte. Zo kreeg de pastoor te maken met verbale aanvallen van sommige van zijn medeburgers door de ramen die uitkeken op de Rue des Pâquis, en hij liet ze gewoon dichtmetselen. Op zaterdag 9 mei 2000 viel de bliksem op de pastorie en verpulverde het stenen kruis boven op de gevel, waarvan stukken meer dan dertig meter verderop werden gevonden.

20. Calvary in de rue des Paquis: of Danloup Cross

Het dateert waarschijnlijk uit de 18e eeuw. Het zou zijn opgericht door Etienne Danloup en Odile Genin, (dochter van de molenaar van Radru), barkeepers in Lamorteau, getrouwd in 1782, uit dankbaarheid voor de komst van een kind waar ze niet meer op hoopten.Deze calvarieberg is verschillende keren heringericht. Het werd gerestaureerd in 1926, toen het kruis werd veranderd. In 1928 werd het omringd door een kleine tuin beplant met rozen en struiken en werd er een muur omheen gebouwd. Het werd gezegend door de deken van Virton op 21 november 1928. In mei 1940 werd het beschadigd door het bombardement op de Maginotlinie. Tot in de jaren zestig worden op Palmzondag de buxussen gezegend.

Deze beschrijvingen zijn zichtbaar voor elk van de monumenten van het dorp.