Torgny, een dorp omringd door kruizen. Begeleide wandeltocht.

Laten we Torgny bezoeken... 4,5 km, 1 uur, vanaf de kerk. (uittreksel uit Promenons-nous à Rouvroy : editie S.I. Le Méridional)

Deze wandeling laat u het dorp Torgny en de calvaires die het omringen ontdekken.

U ontdekt een oude fontein met een handpomp, een plaatselijk stenen kruis uit 1746 met de naam van de persoon aan wie het is opgedragen: Ferdinand Demassep, die lid was van de Confrérie de Saint-Sébastien, een religieuze broederschap.

De kapel van de Hermitage. Dit gebouw werd gebouwd na de pest van 1636 die de streek teisterde en 180 slachtoffers eiste in Torgny. Het is gewijd aan Onze Lieve Vrouw van Luxemburg, Troosteres van de Bedroefden. Momenteel wordt het bewoond door een Dominicaanse zuster. Binnen staan enkele beelden van patroonheiligen: de heilige Isidore (landbouw), de heilige Donat (bliksem - een pastoor van Torgny werd in 1691 door de bliksem getroffen, twee andere parochianen van Torgny hadden vier jaar eerder hetzelfde lot ondergaan), de heilige Remi (genezer), Onze-Lieve-Vrouw van Luxemburg, enz. Dank u voor het respect voor de charme en de stilte van dit bedevaartsoord.

Ook te zien: verschillende missiekruisen en een merkwaardige "slak". Dit metselwerk is het werk van een plaatselijke kluizenaar, pater Dominique Schmit.

het natuurreservaat "Raymond Mayné". Dit reservaat werd in 1952 aangelegd onder impuls van de vereniging "Ardenne et Gaume", op 5 hectare steengroeven, kalkgrasvelden, weiden en bos. De kalkstenen bodem, doorlatend, droog en warm, maakt een bijzondere vegetatie en fauna mogelijk. Zo ontdekten we de bergcicade, bidsprinkhanen, vlinders die gewend zijn aan zuidelijker breedtegraden. Wat de planten betreft, vindt men er de geile gentiaan, orchideeën, de Aceras man-hanging, de helleborus fetid. De wandelaar wordt verzocht op de paden te blijven.

De wijngaarden van de Poirier du Loup. In 1986 werd een nieuwe wijngaard aangelegd, de "Clos du Poirier du Loup", waarvan de kelders en de wijnbereidingsinstallaties zich tussen de S.I. en de kerk bevinden. Al wandelend langs de wijngaarden ontdekt u het panorama van de vallei van de Chiers, de rivier die op dit punt de Frans-Beige grens vormt.

Een ander kruis, het 'Labore Cross', heeft inscripties op de voet en de schacht. Op de schacht: "O crux, Ave spes unica", een inscriptie die veel voorkomt in de streek. Op de sokkel: '1794 dit kruis is gemaakt en opgericht door mij Jean Reumont bourgeois van Torgny en Marguerite Loupe, mijn echtgenote, gezegend door Messire Lambert parochiepriester van Torgny'.

Het dorp telt verschillende huizen uit de 18e eeuw en acht uit de 19e eeuw, met het jaartal op de bovendorpel. Let op de uitlijning en de grootte van de steen. Let op de daken, met dakpannen of leien, de stenen openingen, de ruimte voor de huizen (usoirs).

Let op het roze langhuis, dat qua afmetingen en functies een typisch Gaums huis is, terwijl veel van de rest van het dorp woningen in Maasstijl zijn, zoals die aan de andere kant van de grens te vinden zijn.

Er zijn ook sporen van het verleden van Torgny, een Romeinse villa en, aan de overkant, een Merovingisch kerkhof waar 400 graven werden ontdekt. Het werk werd na de opgravingen afgedekt.

De arbeidersklasse huisvesting herkenbaar aan de kleine huisjes. In andere delen van het dorp zult u de hoge woningbouw opmerken, die een Provençaals aspect geeft.

Voor de fontein markeert een stenen kruis het centrum van het dorp. Merk op dat voor de meeste huizen de "usoirs" staan, een ruimte tussen de weg en het huis, bedoeld om de mest, de landbouwkar en het hout te ontvangen.

Een door het Waals Instituut voor Erfgoed geklasseerde boerderij heeft zijn staat van 1741 behouden: vooruitstekende oven, inkepingen voor de luiken, vensterputten, daksparren, pannendak. Een ander gebouw vol persoonlijkheid en geschiedenis: het "pensionnat" in de rue de l'Escofiette.

Op het kerkplein (Place Albert Paul), ziet u een huis met twee smeedijzeren deuren, de voormalige pastorie een beetje terug, de kerk van 1948. Hieronder, het hotel-restaurant van "La Grappe d'Or", een voormalige boerderij die in 1940 door de Maginot-linie werd gebombardeerd, net als de voormalige kerk.

Het gebouw waar nu het toeristenbureau is gevestigd, is het voormalige gemeentehuis van Torgny. In de bijgebouwen zijn de kelder en de uitrusting van de wijnbouwers van de "Clos du Poirier du Loup" ondergebracht.

Gebaseerd op uittreksels uit "Croix et calvaires à Rouvroy" door Marcel Fourny, uitgegeven door S.I. Le Méridional. Te koop bij de SI.