Ons privacybeleid

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 27 maart 2024 en is van toepassing op burgers van de Europese Economische Ruimte.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over u verkrijgen via https://torgny.be.

Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking voldoen we aan de eisen van de privacywetgeving.

Dit betekent onder andere dat :

 • geven we duidelijk aan voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dit doen we door middel van deze privacyverklaring;
 • we streven ernaar onze verzameling van persoonlijke gegevens te beperken tot wat nodig is voor legitieme doeleinden;
 • we vragen eerst uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • we nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en eisen dit ook van partijen die namens ons persoonlijke gegevens verwerken;
 • we respecteren uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens of om deze op uw verzoek te laten corrigeren of verwijderen.

Als u vragen hebt of wilt weten welke gegevens we precies over u bewaren, neem dan contact met ons op.

 1. Doel, gegevens en bewaartermijn

  Contactgegevens - Per telefoon, post, e-mail en/of webformulieren
  Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:

  • Naam, adres en telefoon
  • E-mailadres

  De basis waarop wij deze gegevens mogen verwerken is :

  • Uitvoering van een verzoek of overeenkomst

  Houdbaarheid

  • We bewaren deze gegevens tot het einde van de service.

  Verzamelen en analyseren van statistieken om de website te verbeteren.
  Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:

  • Bezoekersgedrag

  De basis waarop we deze gegevens kunnen verwerken is:

  • Toestemming verkregen

  Houdbaarheid

  • Aan het einde van de service bewaren we deze gegevens voor de volgende periode: 12 maanden.
 2. Delen met andere partijen
  Wij delen uw gegevens niet met derden.
 3. Cookies
  Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over cookies vindt u in onze Cookieverklaring.
  Het opnemen van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.
 4. Beveiliging
  Wij hechten veel belang aan de beveiliging van persoonlijke gegevens. We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot gegevens wordt beschermd en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden herzien.
 5. Websites van derden
  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een betrouwbare of veilige manier verwerken. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u er gebruik van maakt.
 6. Wijzigingen in deze privacyverklaring
  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Daarnaast zullen wij u waar mogelijk actief informeren.
 7. Uw gegevens openen en wijzigen
  Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonlijke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U hebt de volgende rechten:

      - U hebt het recht om te weten waarom uw persoonlijke gegevens nodig zijn, wat ermee zal gebeuren en hoe lang ze zullen worden bewaard.
  - Recht op toegang: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn in te zien.
  - Recht op rectificatie: u heeft te allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren.
  - Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
  - Recht op overdracht van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
  - Recht om bezwaar te maken: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij zullen hier gehoor aan geven, tenzij er gerechtvaardigde redenen zijn voor de verwerking.
  Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we de gegevens van de verkeerde persoon niet wijzigen of verwijderen.

 8. Een klacht indienen
  Als je ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
  Rue de la presse 35, 1000 Brussel

       +32 (0)2 274 48 00
  +32 (0)2 274 48 35
  contact(at)apd-gba.be

 9. Contactgegevens

  S.I. Le Méridional

  • Albert Paulplein 6, B-6767 Torgny (België)
  • Telefoon: +32 (0)63 57 83 81

  De siteontwerper

  De gastheer

  • INFOMANIAK
   Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Genève, Zwitserland
  • +41 22 820 35 44