Ons privacybeleid

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 maart 2020 en is van toepassing op burgers van de Europese Economische Ruimte.

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij doen met de gegevens die wij over u verkrijgen via https://torgny.be.

Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de voorschriften van de privacywetgeving.

Dit betekent, onder andere, dat:

 • wij geven duidelijk aan voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit door middel van deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij vragen u eerst om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dit ook van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
 • wij respecteren uw recht om op uw verzoek uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wissen.

Als u vragen hebt of wilt weten welke gegevens wij precies over u bewaren, kunt u contact met ons opnemen.

 1. Doel, gegevens en bewaartermijn

  Contact gegevens - Per telefoon, post, e-mail en/of webformulieren
  Daartoe gebruiken wij de volgende gegevens:
  • Naam, adres en telefoonnummer
  • E-mail adres

  De grondslag op basis waarvan wij deze gegevens kunnen verwerken is :

  • Uitvoering van een verzoek of overeenkomst

  Houdbaarheid

  • Wij bewaren deze gegevens tot het einde van de dienst.


  Opstellen en analyseren van statistieken ter verbetering van de website.
  Voor dit doel gebruiken wij de volgende gegevens:

  • Bezoekersgedrag

  De grondslag op basis waarvan wij deze gegevens kunnen verwerken is:

  • Toestemming verkregen

  Houdbaarheid

  • Aan het einde van de dienst bewaren wij deze gegevens gedurende de volgende periode: 12 maanden.
 2. Delen met andere partijen
  Wij delen uw gegevens niet met derden.
 3. Cookies
  Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar onze Cookieverklaring.
  Het opnemen van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.
 4. Beveiliging
  Wij zetten ons in voor de beveiliging van persoonsgegevens. Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit garandeert dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens is beveiligd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden geëvalueerd.
 5. Websites van derden
  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een betrouwbare of veilige manier verwerken. Wij raden u aan de privacyverklaringen van die websites te lezen voordat u ze gebruikt.
 6. Wijzigingen in deze privacyverklaring
  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U dient deze privacyverklaring regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Bovendien zullen wij u waar mogelijk actief informeren.
 7. Toegang tot en wijziging van uw gegevens
  Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij over u hebben, kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

      - U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang ze worden bewaard.
  - Recht van toegang: U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
  - Recht van rectificatie: U hebt het recht om uw persoonsgegevens op elk moment aan te vullen, te corrigeren, te wissen of af te schermen.
  - Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonsgegevens te laten wissen.
  - Recht op overdracht van uw gegevens: u hebt het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en ze in hun geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
  - Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij zullen ons hieraan houden, tenzij er gerechtvaardigde gronden voor verwerking zijn.
  Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat wij de gegevens van de verkeerde persoon niet wijzigen of wissen.

 8. Een klacht indienen
  Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

  Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
  Pressestraat 35, 1000 Brussel

       +32 (0)2 274 48 00
  +32 (0)2 274 48 35
  contact(at)apd-gba.be

 9. Contact gegevens

  S.I. Le Méridional

  • Albert Paulplein 6, B-6767 Torgny (België)
  • Telefoon: +32 (0)63 57 83 81

  De ontwerper van de site

  De gastheer

  • INFOMANIAK
   Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Genève, Zwitserland
  • +41 22 820 35 44