Het kleine erfgoed van Couvreux

42. Kruis op de top van Couvreux

Dit 19e-eeuwse neogotische gietijzeren kruis, dat in 1980 werd geplaatst door wegenwachter Walter Erard, is afkomstig van het voormalige kerkhof van de kerk van Dampicourt en is dus in werkelijkheid een grafkruis. Het komt uit dezelfde mal als dat bij "La Pierre Jeanne" in Villers-la-Loue (de Christus is hier groter). Vroeger werden er vaak kruizen opgericht op kruispunten om ze te beschermen tegen heksensabbats, die daar vaak werden gehouden. Het kruis op een hoog punt in het landschap dient ook om de magische krachten te neutraliseren die de volksoverlevering eraan toeschrijft.

43. Calvariënberg Lhommel

Gebouwd in 1832 op initiatief van een burger uit Couvreux, Jean-Baptiste Lhommel l'Aîné. Omgeven door een beschermende muur werd het in 1914 gebruikt als begraafplaats voor twee Franse artilleristen (een brigadier en een soldaat die sneuvelden tussen Couvreux en Montquintin). Ze werden in 1936 overgebracht naar de Franse militaire begraafplaats in Signeulx. In 1967 kwamen de beelden van de calvarieberg terug: Sint Jan en de Maagd werden nieuw en Sint Scholastica werd hersteld: dit waren geschilderde afgietsels van drie oude houten beelden die verdwenen waren. Het grote houten kruis werd rond 1978 vervangen.

44. Missie kruis

Het is gemaakt van hout en dateert uit 1869; het stond vroeger bij de ingang van de weg Thonne-La-Long, waar het in de weg stond van moderne landbouwkarren en daarom werd verplaatst. Zogenaamde "missiekruisen" werden opgericht tijdens missies die vanaf de 17e eeuw werden gepredikt, als onderdeel van een strategie van "nieuwe evangelisatie" van het platteland, met processies en grootse vieringen die het enthousiasme van de gelovigen wonnen.

45. Kruis Sainte Reine

Het staat op het kruispunt van de wegen Couvreux-Petit-Verneuil en Ecouviez-Thonne-Long en markeert de grens tussen België en Frankrijk. Het werd in 1984 gerestaureerd. Waarschijnlijk werd dit kruis hier opgericht door pelgrims uit Ecouviez op weg naar Avioth of Saint-Walfroy. Het staat ook bekend als het "Syndrène kruis", van het Griekse "sundromo", wat "kruispunt van wegen" betekent.

46. Kapel van Sint Roch

De eerste poging van de inwoners van Couvreux om een eigen kerk met pastorie te krijgen dateert van 1786, "maar", zegt de kroniek, "gezien de politieke gebeurtenissen bleef de petitie onbeantwoord. "Op 24 maart 1832, toen de bevolking tot 300 inwoners was gestegen, besliste het gemeentebestuur om in Couvreux een kapel te bouwen in plaats van een overdekte fontein. Op 6 november van datzelfde jaar werd de aanvraag door de arrondissementscommissaris afgewezen. Vier jaar later, op 15 mei 1836, dienden de inwoners van Couvreux een klacht in tegen het pastorieproject in Montquintin en vroegen ze opnieuw om een kerk en pastorie in Couvreux, die in 1880 werd voltooid. Deze kapel stond onder de bescherming van Saint Roch: in 1866 was Couvreux namelijk het slachtoffer van een cholera-epidemie en de inwoners wilden profiteren van de bescherming van Saint Roch tegen besmettelijke ziekten.

Deze beschrijvingen zijn te zien voor elk monument in het dorp.