Het kleine erfgoed van Couvreux

42. Kruis op de top van Couvreux

Dit neogotische gietijzeren kruis uit de 19e eeuw werd er in 1980 neergezet door wegenwerker Walter Erard. Het is afkomstig van het vroegere kerkhof van de kerk van Dampicourt en is dus in werkelijkheid een grafkruis. Het is van dezelfde mal als die van "La Pierre Jeanne" in Villers-la-Loue (de Christus hier is groter). In het verleden werden op de kruispunten van wegen vaak kruisen opgericht, zogenaamd om ze te beschermen tegen de heksensabbats die er vroeger bijeenkwamen. Het kruis op de top van een heuvel neutraliseert ook de magische krachten die de volkstraditie aan hen toeschrijft.

43. Calvary Lhommel

Gebouwd in 1832 op initiatief van een particulier uit Couvreux, Jean-Baptiste Lhommel l'Aîné. Omgeven door een beschermende muur, werd het in 1914 gebruikt als begraafplaats voor twee Franse artilleristen (een brigadier en een soldaat die gesneuveld waren tussen Couvreux en Montquintin). In 1967 kreeg de calvarieberg zijn beelden terug: Sint Jan en de Maagd zijn nieuw, Sint Scholastica is hersteld: het zijn geschilderde afgietsels van drie oude houten beelden die verdwenen waren. Het grote houten kruis werd rond 1978 vervangen.

44. Missie Kruis

Het is van hout en dateert uit 1869; het stond vroeger aan de ingang van de weg naar Thonne-La-Long waar het in de weg stond voor moderne landbouwkarren, vandaar de verwijdering. De zogenaamde "missiekruisen" werden opgericht ter gelegenheid van de missies die vanaf de 17e eeuw werden gepredikt en maakten deel uit van een strategie van "nieuwe evangelisatie" van het platteland met processies en grandioze vieringen die het enthousiasme van de gelovigen wegdroegen.

45. Sint Koninginnekruis

Het is gelegen op het kruispunt van de wegen van Couvreux-Petit-Verneuil en Ecouviez-Thonne-Long, en markeert de grens tussen België en Frankrijk. Hij werd in 1984 gerestaureerd. Het is waarschijnlijk dat dit kruis op deze plaats werd opgericht door de pelgrims van Ecouviez die naar Avioth of Saint-Walfroy gingen. De naam "Syndrene Kruis" komt ook voor, van het Griekse "sundromo", wat "kruispunt van wegen" betekent.

46. Kapel van Sint Roch

De eerste poging van de inwoners van Couvreux om een eigen kerk met pastorie te krijgen dateert van 1786, "maar," aldus de kroniek, "gezien de politieke gebeurtenissen bleef het verzoekschrift onbeantwoord. "Op 24 maart 1832, toen de bevolking was toegenomen (300 zielen), besloot het gemeentebestuur om in Couvreux een kapel te bouwen in plaats van een overdekte fontein. Op 6 november van datzelfde jaar werd het verzoek door de districtscommissaris afgewezen. Vier jaar later, op 15 mei 1836, dienen de inwoners van Couvreux een klacht in tegen het project van een pastorie in Montquintin en vragen zij opnieuw om een kerk en een pastorie in Couvreux. Deze kapel staat onder de bescherming van Saint Roch: in 1866 wordt Couvreux namelijk getroffen door een cholera-epidemie en de inwoners wensen de bescherming van Saint Roch tegen besmettelijke ziekten.

Deze beschrijvingen zijn zichtbaar voor elk van de monumenten van het dorp.