De einddrager kan zijn eeuwige slaap.

Een oude Gaelic legende vertelt ons het verhaal van de mijlpaaldrager:

Lang geleden had een boer die terrein wilde winnen besloten de grenssteen van zijn akker te verplaatsen en zo zijn ploegbare grond te vergroten. Op een nacht, ging hij de vier markers verplaatsen. Gedurende vele jaren profiteerde de man van het land van zijn misdaad. Maar in de avond van zijn leven, stierf hij met de wroeging van een dief op zijn geweten. Toen hij bij de poorten van het paradijs aankwam, veroordeelde de H. Petrus hem, om hem te straffen, om door de nacht der tijden te zwerven met de stift die hij op zijn schouder had verplaatst. En in de nachten van de volle maan, kon men de geest van de man horen jammeren met een klagende stem. Hij bleef maar herhalen: "Maar waar zal ik het laten? ». Tot op een dag een van zijn nakomelingen op een vollemaannacht naar het veld in kwestie ging. En met luide stem riep hij hem toe: "Leg het terug waar je het vandaan hebt! ». Dit was beslissend, want sindsdien is de treurende ziel tot zwijgen gebracht en zijn de grensstenen op hun oorspronkelijke plaats teruggebracht.

In het verleden gaven deze kleine verhoogde stenen de omvang van een eigendom aan. De abdij van Orval had in haar bloeitijd van de XVIIe eeuw deze stenen geplant om de omvang van haar domein aan te geven. Deze Orval stenen hebben de bijzonderheid dat ze gemarkeerd zijn met een abt's kromstaf. Met de hulp van de heer Fabien Hesbois uit Couvreux hebben wij een van deze stenen gevonden in het Arrentementbos tussen Couvreux en Villers-la-Loue.

Misschien kent u andere mijlpalen waarop een kruis is gekerfd zoals op de foto hieronder. U kunt ons helpen bij het opstellen van de kaart van de grenzen van het domein van Orval op de gemeente Rouvroy door hun locaties aan te geven bij het Syndicat d'Initiative in Torgny.

Bernard Joannes Voorzitter van S.I. Le Méridional in Torgny